Ламелни помпи

Едни от най-разпространените помпи. При въртеливо движение задвиждани от центробежните сили ламелите излизат от местата си и изтласкват флуида. Широко използване са при транспортиране на горива и LPG. Работят при висок вискозитет на флуида. Предлагат се с различни материали и уплътнения в зависимост от флуида. Ремонтнопригодни са и лесни за паддръжка. Имат опция за подгряване

Погледнете още...